Εγκρίθηκε η διακήρυξη για το υποέργο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου Ξενία – Δημιουργία Κέντρου Επιστήμης, Λόγου και Τέχνης» συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000€.

Παρακάτω επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.