ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Αρχή ανακοινώνει με ικανοποίηση  ότι δημοσιεύτηκε στις 08.06.2023 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3705 τ.B’) , η έγκριση της υπ΄αρ 69/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με τη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ).

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς ο νέος ουσιαστικά  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  καλείται να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες που προέκυψαν μετά από δώδεκα χρόνια εφαρμογής του με βάση την πρότυπη αναδιοργάνωση κατά τον «Καλλικράτη». Οι αλλαγές που επήλθαν έκτοτε είναι μεγάλες και αφορούν τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον και τις αυξανόμενες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Περιφέρεια, όσο και στις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος που επιδεινώθηκαν, ιδιαίτερα λόγω των συνεχώς μειούμενων πόρων, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες που ανατίθενται από την Κεντρική Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, ο ΟΕΥ καλείται να υποστηρίξει το όραμα, τις πολιτικές  και τις στρατηγικές της περιφερειακής διοίκησης, υπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιφερειακό αναπτυξιακό μοντέλο για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Με αφορμή  την έγκριση του Οργανισμού, ο Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Μουτζούρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί κατορθώσαμε μέσα από σκληρή και επίπονη προσπάθεια χρόνων,  να διαμορφώσουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας μετά την δημοσίευση του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η συνολική αναδιάρθρωση  του ΟΕΥ ήταν επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού, ευέλικτου και λειτουργικού Οργανογράμματος που σκοπεύει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου οργάνωσης πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Μια καλά οργανωμένη Περιφέρεια, θα είναι περισσότερο αποδοτική και προς όφελος των νησιωτών. Θέλω να ευχαριστήσω τους Διευθυντές όλων των Υπηρεσιών, τους υπαλλήλους, τον τέως Εκτελεστικό Γραμματέα κ. Αλατζά, τον νυν κ. Ελευθερίου και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάστηκαν στην διαδικασία».