ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώνεται σταδιακά η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού που προμηθεύτηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου – BEACHTECH», που χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών-ΤΩΘΒΕ) έχει ήδη εγκατασταθεί στην παραλία Κώμη της Χίου πλήρες σύστημα παρακολούθησης των παράκτιων διεργασιών (εγκατάσταση κάμερας, μετεωρολογικού σταθμού και κυματογράφου σε βάθος περίπου 8 μέτρων), ενώ τμηματικά εγκαθίστανται αντίστοιχα συστήματα στις άλλες δύο πιλοτικές παραλίες της Λέσβου (Πέτρα και Ιστορικό Μυτιλήνης). Ο εξοπλισμός αυτός θα συμβάλει στη μελέτη σε βάθος των διεργασιών διάβρωσης και οπισθοχώρησης των παραλιών, ενώ επιπλέον θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες παραλίες των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Η παράκτια έρευνα (τοπο-βαθυμετρικές, μορφολογικές και ιζηματολογικές μετρήσεις) έχει ολοκληρωθεί στις πιλοτικές παραλίες του προγράμματος, και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν τροφοδοτούν ήδη τα μοντέλα υδροδυναμικής βάση των οποίων θα προκύψουν και οι τεχνικές λύσεις για την προστασία των παραλιών από τη διάβρωση.

Η έρευνα για τον εντοπισμό υποθαλάσσιων αποθέσεων άμμου έχει ολοκληρωθεί, και από την προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων, που προέκυψαν από τα πλέον σύγχρονα ηχοβολιστικά συστήματα και τις δειγματοληψίες, φαίνεται ότι το κοίτασμα που εντοπίστηκε σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 35 μέτρων στο “στενό”της Μυτιλήνης έχει ικανοποιητικό μέγεθος και θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες αναπλήρωσης υλικού στις παραλίες με πρόβλημα διάβρωσης, ενώ αντίθετα στη Χίο η αντίστοιχη έρευνα έδειξε μόνο κατά τόπους μικρά μεγέθη αποθέσεων άμμου.

Η ανάλυση δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί με τη συμβολή και των νέων επιστημόνων που συνεργάζονται στο ερευνητικό έργο μέσω συμβάσεων με το  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.