ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέ λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τήν παρελθοῦσα Κυριακή 18η Αὐγούστου 2019 τά ἐγκαίνια τῆς ἀνακαινισμένης νοτίου πτέρυγος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου, στήν ὁποία πλέον θά στεγάζεται τό νέο Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τόν ἐγκαινισμό ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος, παρουσίᾳ τῶν μεγάλων δωρητῶν κ.κ. Νικηφόρου καί Γεωργίας Βαλασκαντζῆ, οἱ ὁποῖοι ἕλκουν τήν καταγωγή ἀπό τό Καρλόβασι τῆς Σάμου καί διαβιοῦν στήν Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ, ὅπου καί μεγαλουργοῦν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, μετά τό  πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί πρό τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων, ἐξῆρε μέ λόγους ἐγκωμιαστικούς τό ἦθος καί τήν εὐσέβεια τῆς οἰκογενείας τῶν κ.κ. Νικηφόρου καί Γεωργίας Βαλασκαντζῆ, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν τά μέγιστα στήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου καί παρέδωσαν μέ τήν οἰκονομική τους συμπαράσταση σέ λειτουργία τό νέο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἀνακαινισμένο καί εὐπρεπισμένο μέ τή φροντίδα τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὑπό τήν Καθηγουμένη Εὐνίκη Μοναχή, μέ σκοπό τήν ὑποδοχή καί τήν φιλοξενία τῶν εὐλαβῶν Προσκυνητῶν καί ἐπισκεπτῶν τῆς Μονῆς.

Ἐκφράζοντας δέ τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες του, ὡς καί τήν εὐαρέσκεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπένειμε στήν φιλόθεη ξυνωρίδα τοῦ Νικηφόρου καί Γεωργίας Βαλασκαντζῆ τήν ἀνώτερη τιμητική διάκριση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί κατέκλεισε τήν προσλαλιά του εὐχόμενος: «…νά σᾶς δίδῃ ὁ Θεός δύναμη, πνευματική καί σωματική γιά νά συνεχίζετε τόν θεοφιλῆ σας ἀγώνα, μέ ὑγεία κατ’ ἄμφω, εἰς ἔτη πολλά καί εὐλογημένα, γιά νά τιμᾶτε τήν ἔνδοξη ἱστορία τοῦ τόπου Σας καί τήν ἡρωϊκή σας καταγωγή καί κυρίως νά χαρίζετε σέ ὅλους το ὑπόδειγμα τῆς ζωῆς σας. Μιᾶς ζωῆς ποῦ συντίθεται ἀπό πολλές ἀρετές καί συνδυάζει ταυτόχρονα:

Τήν ἀρχοντιά μέ τήν εὐγένεια

Τήν προσφορά μέ τήν ταπείνωση

Τήν σεμνότητα μέ τόν αὐθορμητισμό

Τήν διάκριση μέ τό θάρρος

Τήν ἀγάπη μέ τό ἦθος

Καί ἐν τέλει τήν ἐπίγεια βιοτή μέ τήν οὐράνια αἰωνιότητα.

ὥστε ἡ ζωή σᾶς ἀνακαινισμένη ἀπό τήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά φαίνεται καί νά εἶναι εὐωδία Χριστοῦ.».

Μετά τήν σύντομη ἀκολουθία τοῦ ἐγκαινισμοῦ, ἡ Γερόντισσα εὐνίκη, καί τό ζεῦγος Βαλασκαντζῆ «ἔκοψαν τήν κορδέλλα» καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα εἰσῆλθε ἐντός τοῦ νέου Ἀρχονταρικίου, ὅπου κατά τό εἰωθός καί ἔλαβε τό κέρασμα καί χάρηκε τά ἔργα τῶν χειρῶν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως εὐλόγησε ὁ Θεός καί ἡ Παναγία ἔνευσε στήν καρδιά τους. Ἀμήν.