Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων διενεργείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με το νόμο, διαδικασία επιλογής μαθητών. Όσοι μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Σάμου το σχολικό έτος 2021-2022, πρέπει οι γονείς ή κηδεμόνες τους να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο Μουσικό Σχολείο, κατά το χρονικό διάστημα από 10  Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14꞉00.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Γυμνάσιο.

Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Α’ τάξη Γυμνασίου), εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2021-2022 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από την Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων και τον ακριβή τρόπο της διαδικασίας εξέτασης θα ενημερωθείτε  εγκαίρως με νέο έγγραφο.

Για υποβολή αιτήσεων ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου (τηλ. 2273023497) ή στο κινητό τηλέφωνο 6977463195. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://blogs.sch.gr/gymmsam να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@gym-mous-samou.sam.sch.gr.