ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ Δημόσιο ΙΕΚ ΣΑΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι επιτυχόντες στο ΔΙΕΚ Σάμου με την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού να προσέλθουν απαραιτήτως στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής από την Πέμπτη 02-09-2021 έως και την Παρασκευή 10-09-2021 και ώρες από 14:00 έως 20:00.

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. 
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ). 
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ 
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία κλπ).