Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης  Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικ. έτους 2018  Δήμου Σάμου   θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 7η Αυγούστου  2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα έναρξης 19.00, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Αμέσως μετά στις 19:45 θα γίνει συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης»

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού

 1. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων για την εκτέλεσης του

έργου ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ Χώρας»        

         Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος &

προγράμματος Δράσης Δήμου Σάμου οικ. έτους 2019.

     Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικού

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Περιφέρειας Βορείου

Αιγαίου για για τη εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Παραχώρηση Χώρου – Υπογραφή σύμβασης για τη λειτουργία του Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) / Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α)

Σάμου.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα

προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των

δήμων»  της  πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Σάμου».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού – τεχνικές υπηρεσίες.

 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) Συμπληρωματικής σύμβασης

Εργασιών έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ

&  2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ».

     Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – Πλακόστρωτα δρόμων

Πυθαγορείου»

     Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου

Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δήμου Σάμου».

   Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ σχολικών Κτιρίων.

Εισηγητής: Επιτροπή Παιδείας

 1. Στέγαση Μουσικού Γυμνασίου Σάμου.

     Εισηγητής Επιτροπή Παιδείας

 1. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση εκτέλεσης άοπλων  πολιτών από τις

Δυνάμεις  κατοχής που έλαβε χώρα  στην Καστανιά την 29η Αυγούστου 1943.

 1. Μετακινήσεις Δήμαρχου αντιδημάρχων και δημ. συμβούλων.