Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου τη Δευτέρα 13 Αυγούστου  στις 7 η ώρα το βράδυ με μοναδικό θέμα την έγκριση  Πίνακα Επιλογής και Πίνακα Επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Αμέσως μετά στις 20:30 θα υπάρξει δεύτερη συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 11 θέματα ημερήσιας διάταξης.  Αναλυτικά τα θέματα:

 

 1. Διαγραφή Αξιώσεων κατά του Δήμου ετών 2009-2013 λόγω παραγραφής & διόρθωση

Μητρώου Δεσμεύσεων Δήμου.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (7η) Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

         Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

με θέμα Αποδοχή χορηγιών & αποδοχή επιχορήγησης από Υπουργείο Ναυτιλίας και

νησιωτικής Πολιτικής, για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ηραία Πυθαγόρεια 2018 – 3η

αναμόρφωση προϋπολογισμού  –   τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και

προγράμματος Δράσης.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε ευπαθείς ομάδες.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας

 1. Αποδοχή παραίτησης προέδρου – Αντικατάσταση μελών του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος  Δ.Σ

 1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση Κανονισμού Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων.

(Αποφάσεις  ΕΠΖ  43/2018, 37/2018 και 38/2018).

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.   

 1. Έγκριση η μη κοπής Δέντρου (ευκάλυπτος) στον κεντρικό δρόμο Καμάρας Βλαμαρής της

Δ/Κ Βαθέος. (Απόφαση ΕΠΖ 44/2018)

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος στη θέση Πεταλίδες.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Διοργάνωση ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ποδοσφαίρου, προς τιμήν του κ. Βασίλη Χατζηπαναγή, σε

συνεργασία με ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ και τα Αθλητικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία ΑΕ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ  και  ΑΟ ΣΑΜΟΥ, στις 06-09/09/2018.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας- Ανρεάδου

    Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ

 1. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας αντιπροσωπείας του Δήμου Sindelfinger Γερμανίας.
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αμυρσώνης Κων/νος