ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε νέο κύκλο προκηρύξεων στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και συγκεκριμένα:

  • Την αρ. 56673/2021 (ΦΕΚ Β’ 2143) «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

 

  • Την αρ. 56672/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2142) “Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016”» με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

 

Οι σχετικές προκηρύξεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα:

www.ependyseis.gr  à  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 à Νομοθεσία

 

Πληροφορίες: κα Πίτικα Ευανθία

Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αξιολόγησης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Τηλ: 2251023201

Email: e.pitika@pvaigaiou.gov.gr

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ