Την Παρασκευή  2 Απριλίου 2021  και ώρα 10:00,  στα Γραφεία της Π.Ε. Σάμου –  Γραφείο Αν/ρχη,   θα πραγματοποιηθεί από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη,   η ολοκλήρωση της διαδικασίας της δωρεάν παραχώρησης  της Π.Β. Αιγαίου προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου,  ενός μη επανδρωμένου οχήματος μαζί με όλο τα παρελκόμενα που είναι απαραίτητα για την χρήση του.

Η παραπάνω προμήθεια πραγματοποιήθηκε από την Αυτοτελή  Δ/νση   Πολιτικής Προστασίας,  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Σάμου, στα πλαίσια του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών. Στον κάτωθι πίνακα υπάρχει ακριβής περιγραφή των παραδοτέων υλικών.

 

                                             

α/α Ακριβής περιγραφή
1 ΕΝΑ (1) Parrot ANAFI Thermal

• Θερμικός αισθητήρας FLIR Radiometric (160 x 120 pixel)

• Αισθητήρας RGB (4k video, HDR 21Mpixel, 3x zoom)                                

2 ΕΝΑ 1 τηλεχειριστήριο Skycontroller-3
3 Έξι (6)  Smart Batteries (3 συσκευασίας + 3 επιπλέον)
4 ΕΝΑ (1)  USB charger
5 ΜΙα (1) Τσάντα Μεταφοράς
6 ΜΙΑ (1) USB-A to USB-C καλώδια
7 ΟΚΤΩ (8) Propellers
8 ΜΙΑ (1)  16GB SD Card
9 ΜΙΑ (1)  Συμβατή συσκευή χειρισμού (8-10’’, 32GB)

 

 

                                                         Ο  Προϊστάμενος  του Τμήματος Πολιτικής

                                                                        Προστασίας Π.Ε. Σάμου

 

 

 

                                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΟΥΡΗΣ