Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η ΟΝΝΕΔ Σάμου αναδεικνύει την αλληλεγγύη της απέναντι στους φοιτητές που καλούνται να ζήσουν στις εστίες , επιδεικνύοντας πρακτικά τη δέσμευσή της στην ευημερία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που μας επικοινώνησαν οι φοιτητές στις εστίες, δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι. Για αυτό η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με την ΟΝΝΕΔ κινητοποιήθηκαν και προσφέρουν ένα καινούργιο πλυντήριο στις φοιτητικές εστίες για να διευκολύνουν τις καθημερινές ανάγκες των φοιτητών.

Η ενέργεια αυτή αντικατοπτρίζει την υποστήριξη μας , προς τον φοιτητικό πληθυσμό, ενισχύοντας το κλίμα συνεργασίας στο πανεπιστημιακό περιβάλλον.