Στις 02/08/2023 ο Ροταριανός Όμιλος Σάμου, πραγματοποίησε Δωρεά Κλιματισμού, στο Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου, για την άμεση κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας.

Τον Ροταριανό Όμιλο εκπροσώπησαν οι Αξιωματούχοι: Μάριος Μπακόπουλος (Πρόεδρος), Φιλιώ Βλαχοπούλου (εψ. Πρόεδρος 2024-25), Δημήτριος Κυριαζής (πρ. Πρόεδρος) και Ευγένιος Χαρδαβέλλας (Γ. Γραμματέας).

Το Ρόταρυ εν γένει και ο Ροταριανός Όμιλος ιδιαιτέρως, στηρίζουν πάντοτε τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς αυτά είναι οι άοκνοι φρουροί της Δημοκρατίας και της Ασφάλειας της Κοινωνίας μας.