Στα πλαίσια του Ανθρωπιστικού έργου του Ροταριανού Ομίλου Σάμος, αξιωματούχοι του Δ.Σ., προέβησαν τη Τέταρτη 20 Ιουνίου σε δωρεά διακοσίων πενήντα (250) test mantoux στο ΚΕΕΛΠΝΟ Σάμου.  Τη δωρεά παρέλαβε ο Ιατρός Μάνος Λογοθέτης, συντονιστής του ΚΕΕΛΠΝΟ Σάμου, ο οποίος ευχαρίστησε τους Ροταριανούς για την προσφορά τους.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Ευγένιος Χαρδαβέλλας δήλωσε ότι ο Ρ.Ο. και τα μέλη του, έχοντας υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος απέναντι στον συνάνθρωπο και εφαρμόζοντας το Ροταριανό ρητό: «ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ ΥΠΕΡΑΝΩ ΕΑΥΤΟΥ», είναι πάντοτε διαθέσιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

  Αξιωματούχοι του Ρ.Ο. Σάμος με τον συντονιστή του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Σάμο. Από αριστερά προς δεξιά: Μάριος Μπακόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Νικόλαος Αγγελής, Αντιπρόεδρος, Μάνος Λογοθέτης, Ιατρός ΚΕΕΛΠΝΟ, Ευγένιος Χαρδαβέλλας, Πρόεδρος, Δημήτριος Κυριαζής, Εψηφισμένος Πρόεδρος.

Ο Μάνος Λογοθέτης, Ιατρός ΚΕΕΛΠΝΟ παραλαμβάνει τα τεστ mandoux, δωρεά του Ροταριανού Ομίλου Σάμος.