LIFE-IP AdaptInGR–Ενημερωτικές και Επιμορφωτικές Δράσεις για την

«Προσαρμογή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Κλιματική Αλλαγή»

 

Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Τετάρτη 5 – Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

 

Η Αντιπεριφέρεια Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, της ΠεριφέρειαςΒορείου Αιγαίουκαιτο Πράσινο Ταμείο διοργανώνουνΤριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με τίτλο «Προσαρμογή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Κλιματική Αλλαγή»από την Τετάρτη 5 έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:30-15:00. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IPAdaptInGR.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στα νησιά της Μυτιλήνης, της Χίου και της Σάμου και συγκεκριμένα:

  • στην Αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης», Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη,
  • στην Αίθουσα «Μιχαήλ Βούρνου», κτίριο Περιφέρειας, Πολυτεχνείου 1, 2ος όροφος, 82100 Χίος,
  • στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων ΠΕ Σάμου, Δερβενακίων 1 & Αλέξη Αλέξη, 1ος όροφος, 83100, Σάμος.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση των τριών αιθουσών κατά το μεγαλύτερο μέρος του σεμιναρίου, ωστόσο οι ασκήσεις για τον έλεγχο της κλιματικής ανθεκτικότητας και οι θεματικές συζητήσεις θα γίνουν αποκλειστικά με φυσική παρουσία, χωρίς δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τρεις (3) κατηγορίες κοινού της Περιφέρειας:

(α) Φορείς λήψης αποφάσεων,

(β) Στελέχη τεχνικών και άλλων υπηρεσιών ή/και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και

(γ) Ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης γνώσης και των εργαλείων σε φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στους τομείς υψηλής τρωτότητας της Περιφέρειας. Οι νέες αυτές γνώσεις και δεξιότητες θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέτρων προστασίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στην αξιοποίηση αναδυόμενων ευκαιριών και τέλος, στην επιτυχή υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη θωράκιση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έναντι των επιπτώσεων αυτής.

Το σεμινάριο δομείται σε πέντε επιμέρους ενότητες:

Τετάρτη,

5 Ιουλίου

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ), ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

Η ενότητα απευθύνεται σε όλους, με έμφαση στις υπηρεσίες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αιρετοί και ανώτατα στελέχη της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας).

 

Πέμπτη,

6 Ιουλίου – 10.00-13.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Στην ενότητα αυτή θα υλοποιηθούν ασκήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον έλεγχο κλιματικής ανθεκτικότητας σε έργα υποδομών. Η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε τεχνικές κι άλλες υπηρεσίες της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε μελετητές έργων υποδομών.

 

Πέμπτη,

6 Ιουλίου – 13.00-15.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (Α’): ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΛΙΕΙΑ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με αφετηρία τα έργα της πρωινής ενότητας, αναπτύσσονται οι σκέψεις ειδικών, σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα μέτρα προσαρμογής αλλά και το πώς τα μέτρα αυτά ενδέχεται να εξαρτώνται και να επηρεάζουν την λειτουργία άλλων τομέων.

Η ενότητα απευθύνεται σε τεχνικές κι άλλες υπηρεσίες της  τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σε προσωπικό που εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων και την πολιτική προστασία, σε επαγγελματίες που εργάζονται σε τομείς αλιείας και βιοποικιλότητας και πολιτικής προστασίας καθώς και σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια (πχ ερευνητική κοινότητα, κοινωνία των πολιτών).

 

Παρασκευή,

7 Ιουλίου

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV:  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ (Β’) (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΝΕΡΟ)

Διεξάγονται θεματικές συζητήσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα βασικών προϊόντων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην κλιματική αλλαγή με έμφαση σε τομείς, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και το νερό. Στην συνέχεια, ειδικοί του τομέα σχολιάζουν τα αποτελέσματα της συζήτησης και μοιράζονται πληροφορίες και ιδέες σε σχέση με τις βασικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προτάσεις για λύσεις προσαρμογής.

Η ενότητα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα (γεωργούς, γεωπόνους, κτηνοτρόφους, κτηνίατρους, μελετητές) που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς των Δήμων και της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται άμεσα με την γεωργία, την κτηνοτροφία και το νερό. Η ενότητα ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον για εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ενότητα απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου.

 

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1nfa34wh56ppZHHyGM4CZ-oz40W1BC8_Ww4LlnrNoYug

Περισσότερες πληροφορίες: www.adaptivegreece.gr

 

6η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Οι εκδηλώσεις του έργου LIFE-IPAdaptInGR για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνεχίζονται το Σεπτέμβριο, με την 6η Περιφερειακή Ενημερωτική Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη6 Σεπτεμβρίου 2023και ώρα 09:30-15:00, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη). Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Περιφέρειας, σχετικά με τους ευάλωτους τομείς της περιοχής και τους τρόπους για την καλύτερη προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει την παρουσίαση του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και εισηγήσεις και συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές και προβολή ενημερωτικής ταινίας, σχετικά με τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και η φόρμα εγγραφής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα, στη σελίδα της Περιφέρειας και του έργου LIFE-IPAdaptInGR.

Υπεύθυνοι οργάνωσης της Ημερίδας είναι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω e-mail: AdaptiveGreece.InfoDays@gmail.com

Λίγα λόγια για το έργο LIFEIPAdaptInGR

Το Έργο LIFE-IP AdaptInGR «Ενισχύοντας την εφαρμογή της πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.adaptivegreece.gr), συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. To έργο LIFE-IP AdaptInGR φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπως οι περιφερειακές εκδηλώσεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. και το Πράσινο Ταμείο.

 

Με Εκτίμηση,

Παντελής Α. Μπουρνιάς

Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος,

Απόδημου Ελληνισμού