ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δια της  Αντιπεριφέρειας  Οικονομικών απέστειλε

έγγραφα απάντησης- αιτημάτων χρηματοδότησης, στην υπ αριθμ πρωτ. 39509/27-5-

2021 έγγραφη πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών- Διεύθυνση Οικονομικών

Τ.Α, για την καταγραφή έργων/ενεργειών φορέων Τ.Α για την αντιμετώπιση της

COVID-19, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι δαπάνες της Περιφέρειας στην

χρηματοδότηση από το Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα η Περιφερειακή Αρχή διεκδικεί για τις συνέπειες του covid-19

χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους

4.426.406,54 ευρώ, για δράσεις που έγιναν ή που πρόκειται να γίνουν έως

30/11/2022.

Δράσεις που θέλουμε να προγραμματίσουμε προς υλοποίηση και την

χρηματοδότηση των οποίων διεκδικούμε: Αγορά πλωτού ασθενοφόρου αξίας

500.000, αγορά μικρών ασθενοφόρων αξίας 2.000.000 και μια σειρά από

χρηματοδοτήσεις έργων ή προμηθειών που αφορούν τα νοσοκομεία των Νησιών μας.

Για την Περιφερειακή αρχή του Κώστα  Μουτζούρη η υγεία των κατοίκων των

νησιών μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ανεξάρτητα από αρμοδιότητες.

Ο Περιφερειάρχης   συνεχάρη και ευχαρίστησε  την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Αναστασία Αντωνέλλη για τον άψογο

συντονισμό των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της,

προκειμένου εγκαίρως και τεκμηριωμένα να αποσταλεί το αίτημα χρηματοδότησης

της Περιφέρειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης, ύψους 4.426.406,54 ευρώ.

 

Από το Γραφείο Τύπου