Ορκίσθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόνιμος ιατρός, ψυχίατρος, επιμελητής β΄, για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου, ο οποίος και θα εκτελεί εξωτερικό ιατρείο στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, καθώς και Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Ακόμη παρουσιάσθηκε για να αναλάβει καθήκοντα και ένας μόνιμος ιατρός, καρδιολόγος, επιμελητής β΄.