Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες με την δημοσίευση στο Φύλλο Ελληνικής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) οι τοποθετήσεις των μόνιμων ιατρών για τις παρακάτω  ειδικότητες :

  • ΩΡΛ
  • Χειρουργικής
  • Παιδιατρικής και εντός των επόμενων ημερών θα αναλάβουν υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Επιπρόσθετα είμαστε σε αναμονή της έκδοσης του ΦΕΚ για την τοποθέτηση της μόνιμης ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας.

Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το Νοσηλευτικό μας Ίδρυμα και με άλλες ειδικότητες.