Σε απάντηση της νέας μικροπολιτικής ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας, παρουσιάζουμε για ακόμη μια φορά τους αριθμούς των προσληφθέντων μονίμων εργαζομένων, καθώς και αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησαν, κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας διοίκησης :

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ 20 7
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 18 12
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ 9 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 7 4
ΣΥΝΟΛΟ 54 28

 

 

Είναι καταφανές ότι το ισοζύγιο του μόνιμου προσωπικού του Νοσοκομείου μας, στο χρονικό διάστημα της παρούσας διοίκησης, έχει θετικό πρόσημο 26 εργαζόμενους.

Αποφεύγουμε να αναφερθούμε σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, ατομικών συμβάσεων και προγράμματος κοινωνικής εργασίας.

Ο Σύλλογος των Εργαζομένων κατά πάγια τακτική του διαστρεβλώνει τη πραγματικότητα, εκμηδενίζοντας τα θετικά και υπερβάλλοντας τα όποια αρνητικά του χώρου εργασίας τους. Κουβέντα για το ότι κλασικές υπηρεσίες δεν προσφέρονται πλέον από εργολάβους, κουβέντα για τον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κουβέντα για τον ορθολογισμό της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, κουβέντα για την διεκπεραίωση ή επισκευή σωρείας εκκρεμοτήτων, κουβέντα για την αυτόνομη παραγωγή ιατρικού οξυγόνου κ.α. Γιατί άραγε;

Δυστυχώς,  για την ηγετική ομάδα του Συλλόγου Εργαζομένων ισχύει η ρήση : ¨Άφες αυτούς ουκ οίδασι τι ποιούσι¨ .

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ