Ανακοίνωση
Εφιστούμε την προσοχή των δημοτών μας στο θέμα της χρήσης και της κατανάλωσης νερού.
Λόγω του ότι βρισκόμαστε εν μέσω της θερινής περιόδου , οι ανάγκες είναι αυξημένες μιας και η επισκεψιμότητα μεγαλώνει τις απαιτήσεις χρήσης νερού.
Επιβάλλεται η σωστή και η περιορισμένη χρήση αυτού.
Τονίζουμε ότι το νερό της ύδρευσης απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείται για άρδευση.
Ο Δήμος Δυτικής Σάμου εφαρμόζοντας τον κανονισμό ύδρευσης θα προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και τις κυρώσεις για αυτούς που δεν σέβονται το γεγονός ότι το νερό αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα για όλους!
Τα μέτρα είναι επιβεβλημένα για την διασφάλιση της επάρκειας του νερού.
Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου