ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 106/2021)

 Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου αποφάσισε:

«Να χορηγηθεί μείωση των τελών ύδρευσης- αποχέτευσης κατά 50 % συμπεριλαμβάνοντας και την πάγιαχρέωση και μέχρι κατανάλωση 200 κυβικά ετησίως οι άποροι, τα άτομα με αναπηρίες με ποσοστό67% και άνω, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειας όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και για μόνο μία παροχή οικίας.Επίσης το ετήσιο οικογενειακό συνολικό εισόδημα των παραπάνω κοινωνικών ομάδων πρέπει ναείναι μικρότερο των 30.000 ευρώ.»

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 106/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί τους Δημότες που ανήκουν στις παραπάνω ευπαθείς ομάδες να προσκομίσουν στο Τμήμα Εσόδων Ύδρευσης τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  2. Εκκαθαριστικό τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Επιπλέον δικαιολογητικά για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες απαιτούνται:

  • Αποροι

Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής πρόνοιας.

 

  • Πολύτεκνοι

Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

 

  • Αναπηρία

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΕΦΚΑ (ΚΕ.Π.Α. Κέντρα πιστοποίησης Αναπηρίας) στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν και από τους πολύτεκνους που έχουν ήδη μείωση τελών ύδρευσης- αποχέτευσης στον Δήμο μας.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 22733 50152 ή 22733 50147 (κ. Κυπραίος Δημήτριος, κ. Τζιώτης Μαρίνος).

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου