ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Με το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκαρίου ξεκινά η πλήρης αποκατάσταση και η στατική αναβάθμιση προοδευτικά με την ολοκλήρωση των μελετών των σχολείων που υπέστησαν ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προχωρά στη δημοπράτηση του έργου: «Στατική Ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοκκαρίου» με τη στατική αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Κοκκαρίου σε κατηγορία Β1, ύψους 256.565,33€.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της επιχορήγησης ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».
Στόχος είναι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό, να ξεπεραστούν τα προβλήματα λειτουργικότητας των σχολείων και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητά τους σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.
Ημερομηνία λήξης και προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 10.00 Σχετικός Σύνδεσμος: https://www.islandofsamos.gr/…/1758-statiki-enisxisi…
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου