ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα επανασύνδεσης του ρεύματος των ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/ 2150/ 29.12.2021 και ισχύει.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Ανατολικής Σάμου στην πόλη της Σάμου, οδός Δαμιανού, (πίσω από το 1ο Δημοτικό), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:30.
Το έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθεύονται, είτε από το Κέντρο Κοινότητας, είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Κα Ανθή Σταμούλου, στο Κέντρο Κοινότητας, στο τηλέφωνο 22730-27661 ή 22730-22975, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 13:00.
Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία, καθώς επίσης και το έντυπο της αίτησης, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του δήμου στο παρακάτω σύνδεσμο: