ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης «Αναβάθμιση Εμβληματικών Κτιρίων της Σάμου μέσω Παρεμβάσεων ΑΠΕ-ΕΞΕ και Καινοτόμες Δράσεις με Εφαρμογή σε όλη την Νησιωτική Ελλάδα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «GR-Energy 2014-2021» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  με προϋπολογισμό 548.700,00€.

Οι τρείς κτιριακές δημοτικές υποδομές με συμβολική σημασία για τους κατοίκους για τις οποίες θα  επιτευχθεί σημαντική ενεργειακή  αναβάθμιση είναι:

 

·           Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Άνω Βαθύ.

·           Το Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών.

·           Το Πνευματικό Κέντρο της περιοχής των Μυτιληνιών .

 

Η Προτεινόμενη Πράξη ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στο κτιριακό απόθεμα. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου επιθυμώντας να είναι από τους πρωτοπόρους στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου περιέλαβε στην πρόταση:

·           την εγκατάσταση δυο (2) ηλιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και  δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη της Σάμου  και του Πυθαγορείου.

·           την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού της περιοχής του Πυθαγορείου.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θυμίζουμε πως είναι πρωτοπόρος στον Θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Υλοποιούμε ήδη προϋπολογισμό 170.000,00 € στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα– Κύπρος 2014-2020 με τη πράξη με τίτλο «Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Στο Εταιρικό αυτό Διασυνοριακό Σχήμα ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος. Επίσης εκτελείται το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 178.940,34€.

Κινούνται  άμεσα οι διαδικασίες για την δημοπράτηση της πράξης σε πλήρη αρμονία με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, δράση η οποία θα αποφέρει οικονομικά και λειτουργικά οφέλη, ακολουθώντας την αρχή της βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής πολιτιστικής διαχείρισης.

Άλλωστε η  αειφόρος ανάπτυξη είναι πολιτισμός και η περιβαλλοντική ευθύνη θεωρείται  επιβεβλημένη.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου