ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, καλεί τους δημότες οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά της 15 και 16 Ιουλίου 2021 να δηλώσουν βάσει του Ν.4562/2016 τεύχος Β’ άρθρο 8 με αίτησή τους την περιγραφή της ζημιάς, προσκομίζοντας επιπρόσθετα το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας , τον Α.Φ.Μ. , έναν λογαριασμό τραπέζης καθώς και αντίγραφο της ενιαίας ενίσχυσης που έχει υποβληθεί το έτος 2021.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας στην αν. προϊσταμένη κα Αργυρού Μαρία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2273353540 και βρίσκεται στο κτίριο της Περιφέρειας στον 1ο όροφο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30η Ιουλίου 2021.