ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 07.12.2021
Πολίτες από τη Σάμο και η οργάνωση ELECTRA ENERGY σάς προσκαλούν σε ανοιχτή διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα «Δημιουργώντας μια Ενεργειακή Κοινότητα στη Σάμο» την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου στις 18.00.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι συλλογικά σχήματα μέσω των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα,
ενδυναμώνουν τις τοπικές τους κοινωνίες και συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση.
Το εργαστήριο θα παρουσιάσει την ιδέα δημιουργίας μιας πρότυπης Ενεργειακής Κοινότητας στη
Σάμο και θα παρέχει πρακτικές πληροφορίες σε πολίτες και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στο πρώτο της έργο με στόχο την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη μείωση των
λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
Πρόγραμμα Εργαστηρίου |
18.00-18.15
Αντώνης Schwarz | Οργάνωση Good Move Initiatives: «Η ιδέα δημιουργίας μιας πρότυπης
Ενεργειακής Κοινότητας στη Σάμο»
18:15-18:25
Σύντομοι χαιρετισμοί/παρεμβάσεις
Γιώργος Στάντζος | Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου
Κώστα Πατλιτζιάνας | ΚΑΠΕ