ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΡΤΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ              Σάμος 1/09/2021

 

Συνάδελφοι ενόψει της νέας Δικαστικής χρονιάς θεωρούμε σκόπιμο  να  υπενθυμίσουμε σε όλους τους συναδέλφους την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Αποσκοπούμε στη πλήρη και  απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης με όρους  υγειονομικής ασφάλειας και αυτό είναι η πάγια θέση του Δ.Σ.Σάμου. Η Δικαιοσύνη αποτελεί βασική λειτουργία της Πολιτείας και πυλώνα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου και δεν πρέπει να υπάρξει καμία περαιτέρω αναστολή λειτουργίας οποιασδήποτε διαδικασίας (αστικής, ποινικής ή διοικητικής). Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συναδέλφους να ενημερωθούν για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  για την ακώλυτη άσκηση του επαγγέλματός τους και τη λειτουργία των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών. Η Πολιτεία από τη πλευρά της ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους, οφείλει να διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών με την τήρηση, με μέριμνα του Υπουργείου και των δικαστικών σχηματισμών, των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά θα καθορισθούν από την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ