Συνεχίζει τη λειτουργία της η Δημοτική Συγκοινωνία Σάμου σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς του αντίδικου του Δήμου που ήταν το σωματείο Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών ΤΑΧΙ Σάμου.

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το δήμο Σάμου λήφθηκε καθώς

«δεν υφίστατο άμεσο και προσωπικό συμφέρον , δηλαδή συνδέον απευθείας το ανωτέρω Σωματείο με την , από την απόφαση του Δήμου Σάμου, επικληθείσα βλάβη , δεδομένου ότι η απόφαση αυτή  σε καμιά περίπτωση δεν είχε ως  άμεσο αποδέκτη το Σωματείο και επομένως η προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη γιατί δεν απέρριψε την ειδική προσφυγή του Σωματείου ως απαράδεκτη.

Επίσης η σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου διευκρινίζει ότι χαρακτηρίζεται ως αστική  η  περιοχή που προσδιορίζεται στην ενσωματωμένη απόφαση 294/2016 του Δήμου Σάμου και συγκεκριμένα  μεταξύ άλλων (όπως αναφέρεται σε αυτήν) της περιοχής Σαμίων που περιλαμβάνει έκταση της Δ.Κ Σαμίων μαζί με την Δ.Κ Βαθέος και Τ.Κ Παλαιοκάστρου 10.334,508 m2(10,33km2)».

«Η Δημοτική Συγκοινωνία που έχει ευρεία αποδοχή στην Σαμιακή Κοινωνία, συνεχίζεται απρόσκοπτα, καλύπτοντας την βασική κοινωνική ανάγκη της πρόσβασης για όλους» καταλήγει το σχετικό δελτίο τύπου.