ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα και προς αποφυγήν παρερμηνειών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  • Εκ μέρους του Δήμου Ανατολικής Σάμου έχει αποσταλεί αίτημα παραχώρησης του κτηρίου ΚΕΓΕ μέσω επιστολής προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Ιούνιο του 2021 και βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του αιτήματός μας (παρατίθεται το έγγραφο).
  • Όταν ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια Σάμου η διαδικασία παραχώρησης του κτηρίου, η επιτροπή καταλληλότητας, της οποίας προεδρεύει ο εκάστοτε Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δώσει την καταλληλότητα του κτηρίου προκειμένου να γίνει η μεταφορά του Μουσικού Σχολείου.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα επιταχύνει τις διαδικασίες  για την στέγαση του Μουσικού μας Σχολείου.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου