ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή παράπονα ενδιαφερομένων οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για την “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου”, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου αισθάνεται την ανάγκη να διευκρινίσει για μια ακόμη φορά,  πως η όλη διαδικασία έγινε από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της ιδιωτικής εταιρίας ΕΛΑΝΕΤ ( με έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου 39)  στην οποία την ανέθεσε το Υπουργείο.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως και οι υπόλοιπες Περιφέρειες που υλοποίησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη στην βαθμολόγηση και  στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απλά επικύρωσε τυπικά  με  την γνωμοδοτική της επιτροπή τα αποτελέσματα ως όφειλε σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, για να προωθηθεί το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα. Η συμμετοχή της κάθε Περιφέρειας και η εμπλοκή της στην όλη διαδικασία, αφορούσε μόνο την χρηματοδότηση και το αρχικό και μέγιστο ποσό της.

Η  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν από τις πρώτες Περιφέρειες  που προκήρυξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις  που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης αρχικά ανέρχονταν σε 25.000.000 ευρώ, ωστόσο με απόφαση του Περιφερειάρχη και από πόρους της Περιφέρειας,  το ποσό αυξήθηκε και ανέβηκε στα 40.000.000 ευρώ.  Το  ελάχιστο ποσό επιχορήγησης  ήταν  5.000,00 € και  το μέγιστο τα 50.000,00€, ωστόσο και πάλι με απόφαση Περιφερειάρχη, προκειμένου να ενταχθούν, όπως και συνέβη τελικά, περισσότερες επιχειρήσεις, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης κατέβηκε στις 35.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις και την συμβολή  έμπειρων μελετητικών γραφείων και οικονομολόγων ως προς την κατάθεση της αίτησης προς αποφυγή λαθών καθοριστικών για την έκβαση της αίτησης.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι  μεταξύ των πρώτων Περιφερειών, μαζί με  αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας,  με την  μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο σύνολο των Περιφερειών που υλοποίησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενώ είναι από τις Περιφέρειες που είχαν το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό.

Ο Περιφερειάρχης σταθερά και δίπλα στους πολίτες, κατανοεί απολύτως την πικρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε στις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν παρότι   η  Περιφέρεια δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς το θέμα το χειρίστηκε εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, μέσω της επιστολής προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη,  βούληση του είναι να βρεθεί χρηματοδότηση ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και οι υπόλοιπες 1706 επιχειρήσεις που έμειναν εκτός, λόγω έλλειψης πόρων και έχει ήδη έρθει σε επαφή με συναδέλφους του και θα θέσει το θέμα τις επόμενες ημέρες και επισήμως, ώστε να βρεθεί ο  τρόπος  και οι πόροι, ώστε να μην μείνει καμία επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις  εκτός χρηματοδότησης.

Για την φάση των  ενστάσεων που προβλέπεται, η Περιφέρεια ορίζει ως  περιφερειακό συντονιστή τον  Ειδικό Σύμβουλο Μιχαήλ – Άνθιμο Δήσσο.

 

Από το Γραφείο Τύπου