ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε ότι το ταρτάν χρηματοδοτήθηκε, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια, δεν έχει ακόμα παραληφθεί διοικητικά προς χρήση και όποιες τυχόν παρατηρήσεις αφορούν το σύνολο του έργου θα διατυπωθούν στην φάση παραλαβής του.
Το εν λόγω έργο αφορά προπονητήριο. Η αρίθμηση που απεικονίζεται στη φωτογραφία που προσφάτως δημοσιεύθηκε αφορά τον τερματισμό από τις ευθείες διαδρομές ταχύτητας. Η δυνατότητα κατασκευής που υπήρχε ήταν για 6 διαδρόμους στις ευθείες και για 2 διάδρομους μόνο περιμετρικά.
Το στάδιο αυτό θα καλύψει προσωρινά τις προπονητικές ανάγκες των αθλητών στίβου αφού κατασκευάστηκαν επίσης, σκάμμα μήκους και τριπλούν, βαλβίδες ρίψεων σφαιροβολίας και δισκοβολίας .
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εξαντλεί τις επιλογές που έχει για την δημιουργία ενός σταδίου προδιαγραφών κάτι που δεν έγινε εδώ και δεκαετίες.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου