Σχετικά με την πορεία των εργασιών για την αποκατάσταση των φθορών που προέκυψαν στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβάσου, στην περιοχή έναντι επιχείρησης «ΣΑΜΟΞΥΛ», ενημερώνουμε τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων ότι το εν λόγω οδικό τμήμα θα είναι δυνατόν να δοθεί σε κυκλοφορία την Τρίτη 15/6/2021, με την επισήμανση όμως ότι θα είναι ημιτελές και οι σχετικές εργασίες για την πλήρη ολοκλήρωσή του θα εκτελούνται παράλληλα. Συνεπώς εφιστούμε την προσοχή των οδηγών κατά την διέλευσή τους και την πλήρη συμμόρφωσή τους με την επί τόπου σήμανση και τις οδηγίες της αναδόχου εταιρείας.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ