Ο σύλλογος τριτέκνων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 1/6/17 από τις 11:00-14:00 π.μ  και Παρασκευή 9:00-13:00π.μ  θα διανέμει φρούτα σε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν για την παραλαβή αυστηρά με τις θεωρημένες κάρτες τους.

 

Ο πρόεδρος                                      Η γραμματέας

Μανώλης Μάρκου                                 Κυρανιώ Βονδικάκη