Έπειτα από τις αναλύσεις νερού που αφορούσαν την περιοχή της Κοινότητας Μυτιληνιών, σύμφωνα με τις οποίες διαπιστώθηκε περιεκτικότητα σε Αρσενικό (As), o Δήμος Ανατολικής Σάμου, προέβη σε διανομή εμφιαλωμένου νερού στην Κοινότητα Μυτιληνιών, στο Αγροτικό Ιατρείο και στο Δημοτικό Σχολείο Μυτιληνιών, μετά από συνεννόηση του Προέδρου της Κοινότητας και του Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου, με τον Αντιδήμαρχο κ. Διονυσίου Γεώργιο.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι ποσότητες θα γίνει νέα προμήθεια και διανομή.

Η διασφάλιση της υγείας των δημοτών αποτελεί πρώτιστο στόχο της Δημοτικής Αρχής.

Γίνονται ενέργειες για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου