Υπόψη κ. Κολλάρο
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  Ανατολικής Σάμου
κ. Πρόεδρε
Διαμαρτυρόμαστε ως Δημοτική Παράταξη “η Σάμος αλλάΖΕΙ”  γιατί
από τις 9/3/2021 σας είχαμε, ως Δημοτική παράταξη,  υποβάλλει 2 θέματα με έγγραφες εισηγήσεις για συζήτηση σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο
και με λύπη μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη, κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου
Νίκος Ζάχαρης
δημοτικός σύμβουλος
επικεφαλής Δημοτικής   Παράταξης   “η Σάμος αλλάΖΕΙ”