Αλλαγές μέσων μεταφοράς νηπίων Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα (ΑΔΑ: 9ΗΕΚ7ΛΩ-ΙΑΥ Σάμος, 16/02/2022 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Οικ.9167/310) πως τα δρομολόγια των ταξί που μεταφέρουν μαθητές και μαθήτριες του
Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου από τους οικισμούς της Αγίας Κυριακής, του Παλαιοχωρίου, του Κάμπου και του Όρμου Μαραθοκάμπου από και προς το νηπιαγωγείο Μαραθοκάμπου θα καταργηθούν.

Αντ’ αυτών, τα μεταφερόμενα νήπια θα μετακινούνται με τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές/-τριες του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου!!!! Μας προξένησε
πραγματικά μεγάλη έκπληξη ανησυχία και δυσαρέσκεια το γεγονός αυτό, από πολλές απόψεις.
Μας φαίνεται αδιανόητο πως οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου προβλέπεται να
μεταφέρονται με το ίδιο μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν και μαθητές, με τους οποίους έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας! Θεωρούμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι ταιριαστό και παιδαγωγικά ορθό, καθώς τα νήπια θα είναι εκτεθειμένα σε συμπεριφορές που μπορεί να μη συνάδουν με την ηλικία τους, την ψυχολογική και συναισθηματική τους ωρίμανση. Επιπλέον, τίθεται μεγάλο θέμα ασφάλειας των νηπίων, καθώς μέχρι τώρα οι οδηγοί των ταξί συνοδεύουν τα νήπια μέχρι την πόρτα του σχολείου τους, συχνά μέχρι την πόρτα του σπιτιού τους στην επιστροφή (μεταφέροντας
το σχολικό τους εξοπλισμό για να τα βοηθήσουν!), με απόλυτη ασφάλεια και φροντίδα. Στην περίπτωση της μεταφοράς τους με λεωφορείο, καθώς η είσοδος του νηπιαγωγείου δεν είναι προσβάσιμη για το λεωφορείο, εγείρεται σοβαρό ζήτημα επικινδυνότητας, εφόσον οι μικροί μαθητές θα πρέπει να διανύουν την απόσταση από την στάση του λεωφορείου μέχρι το σχολείο τους, ασυνόδευτοι!!!

Να σημειώσουμε πως στο σημείο της αποβίβασής τους κατά τις πρωινές και
μεσημεριανές ώρες παρατηρείται αυξημένη κίνηση οχημάτων. Θεωρούμε πως ακόμη και με την ύπαρξη συνοδού η κατάσταση αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς , όπως αναφέρουμε παραπάνω, στο σημείο υπάρχει μεγάλος συνωστισμός οχημάτων. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε και να υποτιμούμε το γεγονός πως οι ηλικίες αυτές χρειάζονται τη μέγιστη προσοχή, μέριμνα και φροντίδα την οποία μέχρι τώρα την απολάμβαναν.
Ως γονείς και κηδεμόνες των μικρών νηπίων ανησυχούμε εύλογα κι έντονα για την αλλαγή αυτή.

Θεωρούμε πως είναι υποβάθμιση για τη ζωή των παιδιών μας, την ποιότητα της
εκπαίδευσής τους, την ασφάλεια τους, τη σωματική και συναισθηματική τους ακεραιότητα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε θετικοί και σύμφωνοι με την κατάργηση των δρομολογίων των ταξί για τους μαθητές/-τριες του νηπιαγωγείου.
Ζητάμε και διεκδικούμε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των νηπίων με τα
ταξί, καθώς αυτό προσδίδει στη μετακίνησή τους τη μέγιστη ασφάλεια και συνάδει με την ψυχοσυναισθηματική τους ωρίμανση.

Οι μαθητές μας, τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν παιδεία, με ασφαλείς και δωρεάν μετακινήσεις και είναι υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει.

Παρακαλούμε για δικές σας άμεσες ενέργειες και επιφυλασσόμαστε για τις επόμενες δικές μας για άμεση επίλυση του προβλήματός μας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δ.Σ Μαραθοκάμπου