Μεταξύ 48 υποψηφιοτήτων το Κέντρο Απασχόλησης  &  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Νομού Σάμου  Α.Ε  κατέλαβε την 11η θέση πανελλαδικά και την 2η στην Περιφέρεια Β.Αιγαίο, στο διαγωνισμό  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  σε ότι αφορά την ποιότητα της πρότασης της και την ικανότητα του ως φορέας υλοποίησης- εφαρμογής  προγραμμάτων.  Ο διαγωνισμός έγινε  σε Εθνικό επίπεδο  για την επιλογή φορέων (Αναπτυξιακών Εταιρειών), που θα εφαρμόσουν τοπικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Μ.19 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

«Η υψηλή  βαθμολόγια και σειρά κατάταξης έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς το Κ.Α.Ε.Κ ΣΑΜΟΥΑ.Ε αποτελεί νέα Ομάδα Τοπικής Δράσης  γεγονός που ικανοποίει  την διοίκηση και τα στελέχη της για την ποιότητα, τη αρτιότητα και την επιλογή της τοπικής στρατηγικής και του φακέλου υποψηφιότητας που κατατέθηκε.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης του ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΕ με το  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έτσι ώστε, από το νέο έτος να ακολουθούσουν προκηρύξεις των δράσεων που προβλέπονται για την ένταξη και χρηματοδότηση  νέων έργων. Από την υλοποίηση του νέου προγράμματος αναμένεται να  επιχορηγηθούν Ιδιωτικά και Δημόσια έργα που αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη των νησιών Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων»δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΑΕΚ Σάμου Βασίλης Πανουράκης.