Ο Δήμος Δυτικής Σάμου ενημερώνει τους πολίτες ότι, από την Τρίτη 19 Μαρτίου θα προχωρήσει σε διακοπές υδροδότησης στο Καρλόβασι, το Μαραθόκαμπο, Κοντακαίικα, Κουμέικα και Υδρούσσα, βάση του κανονισμού ύδρευσης και στα πλαίσια της δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης των πολιτών.

Η διαδικασία αφορά καταναλωτές με σημαντικό αριθμό ανεξόφλητων λογαριασμών ύδρευσης, ανεξάρτητα από το ποσό της συνολικής οφειλής.

Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των καταναλωτών, ώστε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη αυτή θέση.