Σε συνέχεια απόφασης του Αντιπεριφερειάχη Σάμου που στηρίχθηκε στην ισχύουσα  νομοθεσία που αφορά την διδασκαλία εντός των κτιρίων που φοιτούν οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων μας, έως την 20η Νοεμβρίου 2020 σας γνωρίζουμε  τα εξής:

Η απόφαση αφορά την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών και καθηγητών σε περίπτωση συνεχιζόμενης μετασεισμικής δραστηριότητας και για χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος στην αρμοδιότητα του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη.

Διευκρινίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αφορά την διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τον σύγχρονο τρόπο τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Εφιστούμε την προσοχή σε  παρερμηνεία αποφάσεων που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αντίκτυπο στην μόρφωση των παιδιών μας.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ