ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

του κυρίαρχου Σαμιακού Λαού

 Σήμερα Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017, ο σαμιακός λαός συγκεντρωθείς στην πλατεία Πυθαγόρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις βαρύτατες επιπτώσεις του μεταναστευτικού ζητήματος στην τοπική κοινωνία, αποφάσισε την απομάκρυνση όλων των εγκλωβισμένων παράτυπων μεταναστών και προσφύγων από την ακριτική Σάμο.

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ

Ο σαμιακός λαός απαιτεί ρητά και κατηγορηματικά από την Κυβέρνησή του να ενεργήσει τα δέοντα, ώστε εντός εξαμήνου από σήμερα να κλείσει το κέντρο παράτυπων μεταναστών και προσφύγων και να απομακρυνθούν όλες οι δομές υποδοχής, καταγραφής και φιλοξενίας από τη Σάμο.

Ο σαμιακός λαός επιτρέπει για λόγους εθνικής ασφάλειας την εγκατάσταση στη νήσο Σάμο μίας και μόνο μίας κλειστής δομής, χωρητικότητας μέχρι 200 ατόμων, σε χώρο που θα επιλεγεί με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο σαμιακός λαός απαιτεί εντός της εν λόγω κλειστής δομής και μόνο εντός αυτής, να φιλοξενούνται όλοι οι πρόσφυγες και οι παράτυποι μετανάστες που θα εισέρχονται στη Σάμο, και για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τις 72 ώρες, όπως ακριβώς του είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι με την μεταναστευτική πολιτική υπουργοί της Κυβέρνησής του.

Ο σαμιακός λαός ορίζει ως θεματοφύλακες της παρούσης απόφασης, τον Βουλευτή Σάμου, τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκλέγονται στην περιφερειακή ενότητα Σάμου, καθώς και τον Δήμαρχο Σάμου και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους οποίους και καλεί στην περίπτωση που δεν θα υλοποιηθεί η απαίτησή του, ήτοι μέχρι την καταλυτική ημερομηνία της 22ας Απριλίου 2018, να υποβάλλουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από κοινού τις παραιτήσεις τους.

Η παρούσα απόφαση παραδίδεται στον Δήμαρχο Σάμου με την εντολή να την υποβάλει εντός διημέρου από σήμερα σε όλους τους εμπλεκομένους, με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, υπουργούς της Κυβέρνησης.

 

       -Ο-

                                                                                    Κυρίαρχος Σαμιακός Λαός