ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Η  Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη υπηρέτησε, υπηρετεί και θα υπηρετεί την νομιμότητα. Αυτό πράττει και σε ότι αφορά την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής οι αποφάσεις  της οποίας ουδέποτε στερούνται νομιμότητας και τυγχάνουν έγκρισης όλων των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση τους.

Επισυνάπτουμε το από 1-2-2021 αριθμ.πρωτ 5144/307 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβουν γνώση οι  πολίτες.

Κλείνοντας δηλώνουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή  δεν θα προβεί σε παράβαση καθήκοντος ούτε βεβαίως πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα στην νομιμότητα πληρωμής δαπανών.  Οποιοσδήποτε  άσχετος, λαϊκιστής ή δημαγωγός έχει κάθε δικαίωμα να συνεχίσει  την μάταιη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων,  που δε προσφέρει  τίποτα ουσιαστικό στους  πολίτες  των νήσων  και να γελοιοποιείται.

 

Από το Γραφείο Τύπου