ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έτσι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020:

Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού με τις Υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εξαιρούνται, μόνο οι σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες.

Οι συναλλαγές με τις Διευθύνσεις θα γίνονται μόνο ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, βάσει του ανανεωμένου τηλεφωνικού καταλόγου ο οποίος έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου Αν. Σάμου (www.islandofsamos.gr).

Αναστέλλεται η λειτουργία του δρομολογίου του λεωφορείου του Δήμου.

Τα ταμεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας.

Σε πρώτη φάση, καθιερώνεται η πληρωμή επειγουσών υποχρεώσεων σε ομάδες επαγγελματιών και επιχειρήσεων, με τηλεφωνική εντολή ή ηλεκτρονική εντολή μέσω των τραπεζικών ή διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στο δημοτικό ταμείο.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών για επείγουσες οικονομικές συναλλαγές – πληρωμές προς τον Δήμο μπορεί να γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ (που μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των τραπεζών στην επιλογή – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΩΝ).

Για έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ οι δημότες πρέπει να καλούν στα τηλέφωνα του Τμήματος Εσόδων.

Όσοι έχουν διακανονισμό μπορούν να συνεχίζουν να πληρώνουν μέσω του κωδικού RF… του διακανονισμού που τους έχει είδη χορηγηθεί.

Όσοι δεν έχουν κωδικό πληρωμής διακανονισμού ή θέλουν διευκρινήσεις για ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής να απευθύνονται τηλεφωνικά στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

Η εξυπηρέτηση των Δημοτών από τα ΚΕΠ γίνεται και μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας www.ermis.gov.gr κατόπιν εγγραφής και παραλαβής κωδικού.

Η Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει εκπονήσει σχέδιο μερικής ή ολικής αναστολής λειτουργίας των Υπηρεσιών του και έχει κινητοποιηθεί ώστε να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, στα πλαίσια των οδηγιών της πολιτείας.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ και λαμβάνονται άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών διασποράς του COVID-19, σε λειτουργίες των τομέων ευθύνης μας.

00KatalogosYpiresion

00KatalogosYpiresion01

00KatalogosYpiresion02