Στο πλαίσιο της ενημέρωσης διαχείρισης των πόρων που διατέθηκαν έως τώρα για το σεισμό και την πλημμύρα από τα αρμόδια Υπουργεία υπό το συντονισμό του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, ο Δήμος  Ανατολικής Σάμου σας ενημερώνει:

  • Για την αποκατάσταση των υποδομών έχουν εγκριθεί 3.300.000,00€ (1.000.000,00€ + 700.000,00€ + 1.600.000,00€) συνολικά για το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και 500.000,00€ για την πλημμύρα της 2ης Φεβρουαρίου του 2021.
  • Έχουν παραληφθεί από τη ΔΑΕΦΚ μέχρι σήμερα 107 πρωτόκολλα κατεδάφισης επικινδύνων ετοιμόρροπων  κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό, έχουμε λάβει 38 αιτήσεις με σύμφωνη γνώμη κατεδάφισης από τους ιδιοκτήτες και έχουν ολοκληρωθεί 31 εξ αυτών, ενώ 2 βρίσκονται σε εξέλιξη.  Οι κατεδαφίσεις πραγματοποιούνται μέσω της πίστωσης των 700.000,00€ που δόθηκαν για τον λόγο αυτό.
  • Για τις μελέτες αποκατάστασης και αναβάθμισης σε κατηγορία Β1 των σχολικών υποδομών κατηγορίας Γ έως Ε έχουν διατεθεί 390.000,00 €
  • Για την αποκατάσταση των σχολικών μονάδων κατηγορίας Α και Β υλοποιήθηκαν εργασίες 501.000,00 €
  • Για την εγκατάσταση των σχολείων που θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά σε προκάτ 400.000,00 €

 

  • Για τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του σεισμού (σημάνσεις – υποστυλώσεις – άρση επικινδυνοτήτων – προμήθεια υλικών – αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, προσωρινής φιλοξενίας των πολιτών των οποίων οι κατοικίες κρίθηκαν ως ακατάλληλες για διαμονή κ.τ.λ.) 953.000,00€
  • Για μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στις περιοχές «Μοσχονήσι» και «Ανατολικός Τεπές» της κοινότητας Κοκκαρίου , Αμπέλου, Αγ. Κωνσταντίνου, Βαθέος 206.000,00€.
  • Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου χρηματοδοτήθηκε στις 23 Αυγούστου με το ποσό των 740.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
    2003ΣΕ05500005 Επιχορήγησης των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ.

 

Ο Δήμος μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον  Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον αρμόδιο συντονιστή Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή  ροή των αναγκαίων πόρων για την ταχύτερη αποκατάσταση και άρση των συνεπειών του σεισμού και της πλημμύρας αναφορικά με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου