ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αφού εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις και έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενέκρινε τη δημοπράτηση των κάτωθι έργων:

  1. «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΡΙ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙ)», συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00 €
  2. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 114.917,00 €
  3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 245.000,00 €
  4. «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 148,49 €. Αφορά κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέα και επικίνδυνα, προ – σεισμού.
  5. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 712.000,00 €

Παρατίθενται αποσπάσματα από τη γεωτεχνική μελέτη στις θέσεις Μοσχονήσι και Ανατολικός Τεπές,  καθώς και απόσπασμα της μελέτης του Γηπέδου Κοκκαρίου