ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, ενημερώνει τους επαγγελματίες επισκευαστές οχημάτων και τις επιχειρήσεις εξυπηρέτησης οχημάτων ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 59388/940/09-12-2020 (ΦΕΚ 5407/Β/2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, στο Ψηφιακό Μητρώο που θα δημιουργηθεί οφείλουν  να καταγραφούν με ηλεκτρονικό τρόπο οι παρακάτω επιχειρήσεις  :

  • Τα νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων όλων των ειδικοτήτων και οι υπεύθυνοι τεχνίτες αυτών.
  • Τα νομίμως λειτουργούντα πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων.
  • Οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί αυτοκινήτων (parking).
  • Οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων τύπου Α΄ και υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων.

 

Καλούμε τους εκμεταλλευτές – επαγγελματίες – τεχνίτες των παραπάνω επιχειρήσεων να καταθέσουν στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021, όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στους πίνακες της εν λόγω Υ.Α. ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης.

Τονίζουμε ότι η μη εγγραφή ή η μη ενημέρωση των ζητούμενων στοιχείων του Ψηφιακού Μητρώου μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, επισύρει τις κυρώσεις που ορίζονται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει και στο άρθρο 18 του Π.Δ 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως ισχύει.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Μεταφορών & Επ/νιών Π.Ε. Σάμου, στο Τεχνικό Τμήμα και στα τηλέφωνα 2273350445 & 2273350441.