Ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους 2023-24 και λόγω αυξημένης ζήτησης από ενδιαφερόμενους, ο Δήμος Δυτικής Σάμου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα στοιχεία τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους ώστε να προβεί στην δημιουργία καταλόγου ενοικιαζόμενων κατοικιών προς εξυπηρέτηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου της πόλης μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα στοιχεία τους στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: kdvmdytikissamou@gmail.com

Τηλ επικοινωνίας : 22733 50871

Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται είναι : είδος κατοικίας, περιοχή και τηλέφωνο επικοινωνίας ιδιοκτήτη.