Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι  εντάχθηκε, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» το έργο «Κατασκευή  εγκατάστασης και  εξοπλισμός  καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δήμου Ανατολικής Σάμου» συνολικού ποσού 304.040,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, αποτελούσε πάγιο αίτημα, για να εξασφαλιστούν συνθήκες ευζωίας για τα αδέσποτα ζώα και να μειωθούν οι κίνδυνοι τόσο από τα εγκαταλελειμμένα όσο και από τα επιθετικά ζώα.

Ο Δήμος μας θέτει τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, ενώ παράλληλα επιδιώκει την ενημέρωση, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων καθώς και την προώθηση της υιοθεσίας.

Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταποκρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό!!

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής  Σάμου