Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παράτασης του μέτρου των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ  για τα πέντε νησιά  που πλήττονται από το μεταναστευτικό μεταξύ αυτών και η Σάμος, ο Δήμαρχος Μιχάλης Αγγελόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο αγώνας για μόνιμα μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ συνεχίζεται! Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Η διεκδίκηση θα κλιμακωθεί, μέσα στο πλαίσιο που οι νησιωτικοί δήμοι έχουν ορίσει, τους επόμενους μήνες σε όλες τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές.

Για όλους όσους ζουν και εργάζονται στα νησιά της ακριτικής Ελλάδας, στα σύνορα της Ευρώπης αλλά και για την Ελλάδα μια μείζονα νησιωτική χώρα οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ συνιστούν δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Οι αρχές της νησιωτικότητας για να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν απαιτούν ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο αναπτυξιακό σχέδιο με ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική συνοχή και στις πραγματικές δυνατότητες των τοπικών οικονομιών».