Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους που εκτρέφουν αιγοπρόβατα και χοίρους ότι έχουν υποχρέωση να απογράψουν και να δηλώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία για το έτος 2023.

Η ετήσια απογραφή των ζώων σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται από 1 Νοεμβρίου μέχρι  15 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα αιγοπρόβατα και εντός του Δεκεμβρίου για τα χοιροειδή.

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους ότι η δήλωση των απογραφικών στοιχείων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α) Οι κτηνοτρόφοι προσκομίζουν το Μητρώο Εκμετάλλευσης πλήρως ενημερωμένο σε όλα τα μέρη του (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές) και παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων της εκμετάλλευσής τους.

Β) Με την χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας που έχει δημιουργηθεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//eservices.minagric.gr ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται ανηρτημένες εκεί. Ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να εκτυπώσει τη σχετική βεβαίωση και να την επισυνάψει στο μητρώο της εκμετάλλευσης, το οποίο θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί για την πραγματοποιούμενη απογραφή. Στην περίπτωση της ψηφιακής υποβολής δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Τονίζουμε ότι η ετήσια απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους, ακόμη και για όσους έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, αλλά δεν έχουν κάνει διακοπή λειτουργίας εκμετάλλευσης και η μη πραγματοποίησή της επισύρει κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα).

Ειδική υπενθύμιση γίνεται στους κατόχους βοοειδών για την τήρηση:

  • του μεγίστου διαστήματος των 7 ημερών, όσον αφορά στη δήλωση των μεταβολών (θάνατοι, μετακινήσεις προς και από την εκμετάλλευση) του ζωικού τους κεφαλαίου
  • του μεγίστου διαστήματος των 27 ημερών (7 ημέρες μετά από την τοποθέτηση των μέσων σήμανσης), όσον αφορά στη δήλωση των γεννήσεων στην εκμετάλλευση τους.

Οι καθυστερημένες κοινοποιήσεις, από την πλευρά των κτηνοτρόφων, των απογραφικών στοιχείων και των μεταβολών του ζωικού τους κεφαλαίου κινούν τη διαδικασία διενέργειας διοικητικών ή/και επιτόπιων έλεγχων και την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης και κυρώσεων σύμφωνα με τον Νόμο 4235/2014 (Α΄ 32).

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Κτηνιατρικής  Π.Ε. Σάμου:   22733  50440,  53461 &  50463

Τμήμα Κτηνιατρικού Κέντρου Ικαρίας: 22753 51328 & 51327

Τμήμα Κτηνιατρικού Κέντρου Καρλοβάσου:  22730 30648

 

Η  ΠΡ/ΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΘΕΟΦΙΛΗ ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ