Το  Επιμελητήριο Σάμου  προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη  σύμφωνα με  το άρθρο 46 του ν. 4688/24-5-2020 και την Υπουργική Απόφαση 10586/18-6-2021 με τα οποία είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ναυαγοσώστη στο σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν κολυμβητική δεξαμενή. Επιπρόσθετα  άδεια ναυαγοσώστη μπορούν να λάβουν και όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

Το θεωρητικό και πρακτικό μέρος θα πραγματοποιηθεί στη Σάμο από πιστοποιημένο εκπαιδευτή. Το κόστος και ο χρόνος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα διαμορφωθεί με βάση τις συμμετοχές. Ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις ναυαγοσώστη που είχαν εκδοθεί πριν το 2020 δεν ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Σάμου στο τηλ:2273087970. ή στο υπεύθυνο μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαο Στεφανή στο τηλ: 6944570015

Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές στο email του Επιμελητηρίου samcci@otenet.gr   έως  11 Μαρτίου 2024.

ΣΤΟ ΕΜΑΙΛ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΚΙΝΗΤΟΥ.