Σχετικά με την μετακίνηση αγροτικού γιατρού από το Μαραθόκαμπο
Σάμου στην Ικαρία
Μετά από επικοινωνία του Βουλευτή Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη μe την Διοικήτρια της 2 ης ΔΥΠΕ κα. Ιορδανίδου Όλγα, ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση του αγροτικού γιατρούαπό το ΠΙ Μαραθοκάμπου στην Ικαρία, καθώς η παρουσία του στο Μαραθόκαμπο εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ευρύτερης
περιοχής.
Η απόφαση ανάκλησης έχει υπογραφεί και θα σταλεί από την ρμόδια ΔΥΠΕ εντός ολίγου.
Από το γραφείο του Βουλευτή